Design Addict värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vårt mål är att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och ge dig som kund största möjliga transparens och information om våra rutiner och processer. Med den här policyn vill vi hjälpa dig att förstå vilken slags information Design Addict samlar in och hur denna används.

När bearbetar vi dina personuppgifter?
När du genomför ett köp, använder vår webbplats, är i kontakt med vår kundservice eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet med insamlingen är att ingå köpeavtal med dig som kund eller att på andra sätt förse dig med produkter, tjänster och erbjudanden.

Personuppgifter vi samlar in
Design Addict sparar nedan uppgifter om dig som kund hos oss:
• Namn
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Portkod (i de fall det är angivet)
• Födelsedatum (i de fall vi mottagit den informationen)
• Orderhistorik
• IP-adress
• Information om din användning av Design Addict webbplats
• Information om produkter och erbjudanden du visat intresse för och hur du interagerat med våra nyhetsbrev

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:
• Tillhandahålla varor, tjänster och fullgöra våra förpliktelser gentemot dig i samband med ditt köp.
• Hjälpa dig som kund när du kontaktar vår kundservice
• Ge dig attraktiva och relevanta erbjudanden och förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats och när du lagt beställning på vår sajt.
• Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garanti- reklamations- och returärenden
• Utveckla våra tjänster, produkter och erbjudanden så att de blir mer attraktiva för dig som kund
• Följa vid var tid gällande lagstiftning

Lagring av och tillgång till personuppgifter
Design Addict lagrar de uppgifter vi samlat in om dig under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för.
Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt inom Design Addict och kan komma att vidarebefordras till tredje part enbart i samband med vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig och fullgör de ändamål som uppgifterna samlats in för. Det kan exempelvis vara i samband med transport av dina varor eller för att hantera betalningen av dina varor.
Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Designaddict.se. Dina uppgifter kommer heller inte att säljas till tredje part utan ditt tillstånd.
Dina personuppgifter lagras enligt högsta tekniska säkerhetsstandard och vi har organisatoriskt vidtagit åtgärder och infört rutiner för att säkerställa att de data vi fått tillgång till inte hamnar i fel händer.